Categorieën

Over mezelf

Foto door Jilke Tielemans

Queer Space Counseling wordt gerund door Maite Frey Alvarez, maar je mag me gewoon Mars noemen. Mijn voornaamwoorden zijn die/hun en hij/hem. Ik ben geboren in ’96, queer, non-binair, neurodivergent (ADD) en gespecialiseerd in mentale gezondheid bij queers/LGBTQIA+ personen. Ik zal je hieronder even meenemen in wat me tot nu toe al heeft beziggehouden.

Studies en ervaring

Allereerst studeerde ik Toegepaste Psychologie aan Thomas More Antwerpen, waardoor ik mezelf met plezier ‘psychologisch consulent’ mag noemen. Bij het afronden van deze opleiding viel me op dat er binnen het landschap van geestelijke gezondheidszorg nog weinig kennis was omtrent seksuele en genderdiversiteit. Om deze hiaten op te vullen, volgde ik de interuniversitaire Master Gender & Diversiteit. Ik liep stage bij het Team Onderwijs van Çavaria, waar ik LGBTQIA+ lesmateriaal ontwikkelde. Als afronding van die studie schreef ik een thesis over non-binariteit en interviewde ik verschillende non-binaire personen. Dat leidde ertoe dat ik mijn eigen genderidentiteit ging herevalueren, alsook extra inzicht kreeg in het tekort aan queer safe(r) spaces.

Ik werd online vrijwilliger bij een hulplijn en kwam vervolgens in contact met T-Jong, waar ik met trots meedraai als leiding van het zomerkamp voor trans en non-binaire jongeren. Ik verzorgde en begeleidde daarnaast workshops omtrent gender en genderinclusieve taal voor Lumi, UGent en T-Day. Ik richtte dan ook nog met twee anderen de vereniging Genderspectrum Antwerpen op. Hier wil ik graag non-binaire mensen samenbrengen. Door de COVID-19 pandemie werden onze activiteiten stilgelegd en verlegde ik mijn aandacht op online initiatieven. Hieruit ontstond de Discord server Queer Kot: een bloeiende online omgeving waar momenteel zo’n 200+ LGBTQIA+-leden terecht kunnen met hun verhalen, vragen en zorgen.

Als kers op de taart startte ik in september voor een jaartje met een halftijdse job bij Çavaria. Hier ben ik coördinator van vrijwilligers. Zo hou ik me (naast mijn uren bij Queer Space Counseling) dus nog meer bezig met de thema’s LGBTQIA+ en welzijn.

In het kort…

Diploma’s

  • Bachelor Toegepaste Psychologie
  • Master Gender en Diversiteit

Ervaring

  • Mede-oprichter Genderspectrum Antwerpen
  • Oprichter Queer Kot
  • Vorminggever gender en genderinclusieve taal
  • Online hulpverlener (anonieme) hulplijn
  • Leider T-Jong zomerkamp 2020 & 2021
  • Vrijwilligerscoördinator bij Çavaria (huidige job naast Queer Space Counseling)

Queer Space Counseling

Vanuit eigen ervaring weet ik dat het moeilijk is om als queer persoon je draai te vinden binnen de mentale gezondheidszorg. Je botst vaak tegen heel veel frustraties en teleurstellingen aan: onbegrip, fascinatie, ongepaste vragen, weigering van hulp, lange wachtlijsten, noem maar op. Hierdoor droomde ik al jaren van een eigen queer praktijk waarin ik de mogelijkheid zou hebben om anderen te kunnen ondersteunen bij het navigeren van hun (seksuele, romantische en gender)identiteit, hulp die ik zelf altijd graag had gekregen, maar die door een tekort aan (uitgesproken) queer hulpverleners nooit beschikbaar was. Vanuit die noodzaak is Queer Space Counseling ontstaan.

Met het oprichten van Queer Space Counseling wil ik langs de ene kant meer kennis verspreiden omtrent LGBTQIA+ thema’s en meer bewustwording creëren. Dit doe ik door workshops en lezingen te geven. Langs de andere kant wil ik me ook graag inzetten voor mensen in de queer community zelf en dus specifiek community care bieden. Queer Space Counseling is voor mij de ideale kans om hieraan tegemoet te komen.

Ik ondertekende de deontologische code van de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten en ben dus als counselor gebonden aan enkele richtlijnen op vlak van verantwoordelijkheid, integriteit en vertrouwelijkheid die mijn cliënten (jou dus 😊) ten goede komen. Merk je iets op dat tegen deze deontologische code in gaat? Dan kan je dit bij hen steeds melden.